جزئیات خبر


اخلاق و ارزش ها در خانواده؛

برگزاری بیست و هشتمین جلسه اخلاق در سازمان اقتصادی رضوی با موضوع اخلاق و ارزش ها در خانواده

برگزاری بیست و هشتمین جلسه اخلاق در سازمان اقتصادی رضوی با موضوع اخلاق و ارزش ها در خانواده
1398/8/23

اخلاق و ارزش ها در خانواده
حجت الاسلام و المسلمین دکتر فاضلی در سلسله جلسات اخلاق با خادمان خورشید در سازمان اقتصادی رضوی در خصوص اخلاق و ارزش ها در خانواده از منظر قرآن گفت : به نظر می رسد در تحکیم ارزشهای خانواده، اگر از نگاه دین در سه محور درست بحث نشود، قطعاً ما به نتیجه درستی نمی رسیم. یکی از بزرگ ترین مشکلات ما این است که در مباحث خانواده و در کل مباحثی که مربوط به تقویت دین است، نگاه گزینشی می کنیم، نه نگاه نظام مند.
در بحث خانواده، اولاً شکل گیری خانواده باید دینی باشد؛ وگرنه طبیعتاً تحکیم ارزشها در آن صورت نمی گیرد و «خشت اول چون نهد معمار کج/تا ثریا می رود دیوار کج.» تا ازدواج با آموزه های دینی اجرا نشود، ما مشکل خواهیم داشت. در ازدواج - که شکل گیری خانواده است - سه مشکل اساسی وجود دارد که باید در تبلیغ به آن پرداخته شود:
1. سن ازدواج.
2. هزینه ازدواج و فرایند پولی که در ازدواج، مهریه و ... وجود دارد.
3. فرهنگ ازدواج و آداب و سننی که در آن وجود دارد.
دوم، روابط داخل خانواده است. عمده ترین آموزه اسلام در این باره این است که رابطه مرد با زن باید بر اساس محبت و رابطه زن با مرد بر اساس اطاعت و حفظ اقتدار باشد. در شرایط فعلی روابط زن و شوهر، یا والدین و فرزندان و حتی فرزندان با یکدیگر، با نظام دینی مورد توجه قرار نمی گیرد و فقط گاهی تذکراتی اخلاقی روی منبر گفته می شود.
روابط در خانواده سه بخش دارد: زن و شوهر، والدین و فرزندان و فرزندان با یکدیگر که در هرکدامشان شاخصهای دینی را خیلی جالب می شود بیان کرد. به عنوان مثال: در رابطه فرزندان با پدر و مادر و در روایات مرتبط سه شاخص را خیلی مورد توجه قرار داده اند: ادب و احترام، اطاعت، و خدمت. همه بحثها را می توان در این سه محور خیلی زیبا بیان کرد.
بحث سوم، محصول خانواده است که به تربیت مربوط می شود. اساس تربیت فاطمی در خانواده براساس پنج محورتنظیمی است. تربیت را تنظیم معنا کردیم و گفتیم: تربیت یعنی تنظیم. زیادی هرچیزی بد است، کمبودش نیز مشکل ایجاد می کند. اگر این پنج تنظیم را در محصول خانواده مورد توجه قرار دهیم، قطعاً خیلی از ارزشها را در خانواده می بینیم. این پنج تنظیم عبارت اند از:
1. تنظیم محبت.
2. تنظیم شخصیت.
3. تنظیم ظاهر و باطن - که در آنجا به تقوا اشاره می شود. - یعنی ایمان و عمل با هم تنظیم گردد.
4. تنظیم روابط که احترام متقابل، احترام به یکدیگر و... است.
5. تنظیم سرمایه ها. مثلاً مدیریت زمان را در آنجا بیان می فرمایند.
به نظر می رسد اگر بخواهیم ارزشها در خانواده تحکیم یابد، در این سه فصل: «شکل گیری خانواده که بحث ازدواج است، روابط خانواده که خود دارای سه محور است و محصول خانواده که نتیجه تربیت است.» ودر پنج تنظیم، باید با آموزه های اسلامی بیان شود. که در این صورت ما خانواده ای اسلامی را ساخته ایم. اگر در این سه بخش، ارزشهای خانواده مورد توجه بزرگواران قرار بگیرد، بسیار خوب است.

 

نظر شما