جزئیات خبر


دریافت لوح تقدیر در ششمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی توسط موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه

دریافت لوح تقدیر در ششمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی توسط موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه
1397/6/17


در ششمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی، سال زراعی 98-97 که در تاریخ 17 شهریور سال جاری و با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونین امور زراعت و باغبانی، مدیران و محققین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و تنی چند از کشاورزان برتر برگزار شد موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه موفق به دریافت لوح تقدیر گردید. 
 

نظر شما