گزارش تصویری


برگزاری همایش سامانه های مالی سازمان اقتصادی رضوی

1397/7/5

توضیحات : همایش سامانه های مالی سازمان اقتصادی رضوی روز پنجشنبه 1397/07/05 در موسسه فرهنگی قدس رضوی با حضور قائم مقام آستان قدس رضوی و مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی برگزار گردید. در این همایش 15 کارگروه سامانه مالی برای شرکت های تابعه سازمان اقتصادی برگزار شد.

نظر شما