گزارش تصویری


بازدید مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت کشت و صنعت اسفراین

1396/12/23

توضیحات : بازدید مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت  کشت و صنعت اسفراین

نظر شما